Info ?>

Info

O obci
Krátce Základní údaje
Rohozná leží v malebné krajině nedaleko Moravské brány, na její české straně. Má dvě místní části, kvůli protáhlému tvaru obce a geografickým podmínkám nazývané „horní“ a „dolní“. Obě tyto části mají „vlastní“ rybník. „Společná“ je pošta, mateřská školka, kostel s přilehlým hřbitovem, stadion SK, obecní úřad a hasičská zbrojnice.

O histori se dočtete na samostatné stránce(včetně povídání o původu jména Rohozná).

Počet obyvatel 641
Průměrný věk 39,6
Kraj Pardubický
Okres Svitavy
Pošta Rohozná u Poličky, 569 72
Poloha 41° 39′ severní šířky
16° 24′ východní délky
Katastrální výměra 1177 ha
Počet členů zastupitelstva 11
Zastupitelstvo
Starosta Vladimír Židek – tel.: 736 633 776
Místostarostka Jana Hartlová
Předseda fin. výboru Mgr. Radovan Pokorný
Předseda komise školské, sociální a kulturní Břetislav Báča
Předseda komise životního prostředí a územního plánování Radek Kříž
Předseda kontrolního výboru Mgr. Dana Hromádková
Člen Martin Olšán
Člen Petr Palla
Člen Jan Řehůřek
Člen Pavel Radiměřský
Člen Miroslav Cupal
Úřady
Obecní úřad Rohozná
Rohozná 264
569 72
info@rohozna.cz
tel.: 461 595 176
starosta obce: Vladimír Židek
úřední hodiny: pondělí: 8-12, 12,30-17
středa: 8-12, 12,30-17
Obec spadá do správního obvodu MěÚ Svitavy
T. G. Masaryka 25, 56802 Svitavy
Po, St 7.15 — 11.45, 12.30 — 17.00
tel. 461 55 02 11
Obec Rohozná má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Provozní doba elektronické podatelny je nepřetrľitá. Doąlé zásilky se stahují v úřední dny během pracovní doby.

Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: podatelna@rohozna.cz. Formáty datových zpráv a příloh:*.doc, *.pdf, *.txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty – při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem zašlete na adresu info@rohozna.cz a budou vyřizovány jako běľná korespondence.

Doprava
Pokud pojedete do Rohozné automobilem, urazíte 13 km z Poličky nebo 16 km ze Svitav (přes Hradec nad Svitavou a Radiměř).
Při jízdě autobusem využijete služeb autobusového dopravce Zlatovánek spol. s r.o. Koleje se Rohozné vyhnuly.