Historie ?>

Historie

Historie obce je spjata s kolonizací horního toku Křetínky jejímž centrem byl nově založený hrad Svojanov, tedy s polovinou, spíše druhou, 13. století. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1287, kdy jej jako dědictví po své manželce, královně-vdově Kunhutě, získal na krátkou dobu Záviš z Falkenštejna. Do psané historie však ves vstupuje až v roce 1349 v souvislosti s žádostí o obsazení zdejší farnosti. Nemusíme pochybovat o tom, že významná stavební památka, kostel sv. Erasma-biskupa byla postavena někdy v první třetině 14. století, jak dokládá polygonální kněžiště kostela. S výjimkou krátkého období let 1557-1583 byla obec stálou součástí svojanovského panství. Osada Manova Lhota je poprvé zmiňována v roce 1557 a její název je odvozován od jakéhosi rytíře Mana (spíše rytíře-mana), který měl být také údajně v Rohozenském kostele pohřben. Integrální část obce, tzv. Nová Rohozná, byla postavena na pozemcích Rohozenského dvora pro potřeby dělníků a jejich rodin, z části německé národnosti z okolí, baronem Rüdigerem ze Stillfriedu kolem roku 1823. Tato část obce je dodnes lidově zvána „Familie“. Rohozná byla největší českou obcí bývalého poličského okresu. Podle sčítání lidu v roce 1921 měla 2054 obyvatel (Polička 5046). Počet domů 308. V roce 1945 v přeplněné Rohozné bylo 2 560 obyvatel a 380 domů. Po II. světové válce odešla celá polovina obyvatel do sousedních obcí a Svitavosídlit zemědělské usedlosti a domy po odsunutých Němcích. Počet obyvatel Rohozné v r. 1945 klesl na 1170. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 měla Rohozná 723 obyvatel. Obci byl udělen obecní znak, který byl spolu s praporem vysvěcen dne 25. září 2010.